Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Trần Hãng”

→‎Gia đình: Sửa lỗi chính tả
(→‎Đền thờ: Sửa lỗi chính tả)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
(→‎Gia đình: Sửa lỗi chính tả)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
* Vợ: [[Quang Loan hoàng hậu|Thiên Huy công chúa]] Trần Thục Mỹ
 
Sau khi mất mộ của Trần Nguyên Hãng được an vị phíphía trên đập cây gạo tại xóm 12 xã Mỹ Thành và đã được con cháu họ Nguyễn Công thờ phụng tại nhà thờ Họ Nguyễn Công Đại Tôn tại xóm 11 xã Mỹ Thành huyện Yên Thành tỉnh Nghệ an
 
==Đền thờ==
+ Trần Nguyên Hãng(Nguyễn Công Hàng) được thờ tại di tích lịch sử họ Nguyễn Công Đại Tôn xóm 11 xã Mỹ Thành huyện Yên Thành tỉnh Nghệ An