Khác biệt giữa các bản “Đình Nông Trang”

Thế kỷ X vùng đất Phú Thọ có vai trò đặc biệt quan trọng. Là quê hương và nơi đóng quân của thế lực họ Kiều. Vào thời Loạn 12 sứ quân, Địa bàn phường Nông Trang cũng như cả [[thành phố Việt Trì]] và các huyện phía đông tỉnh [[Phú Thọ]] thuộc vùng kiểm soát của sứ quân [[Kiều Công Hãn]], nửa phía tây thuộc lãnh địa của sứ quân [[Kiều Thuận]].
 
Khi Đinh Bộ Lĩnh nổi dậy dẹp loạn, người Phú Thọ theo về rất đông. Điển hình như [[Bùi Quang Dũng]] đã tụ tập được 600 quân binh tại Phong Châu và đưa về gia nhập với lực lượng [[Hoa Lư]].<ref>[http://hobuivietnam.com.vn/anh-duc-tuong-quan-dien-tien-do-chi-huy-su-bui-quang-dung-tu-lieu-trong-ngoc-pha-trieu-dinh Anh dực tướng quân, Điện tiền Đô chỉ huy sứ Bùi Quang Dũng: tư liệu trong ngọc phả triều Đinh]</ref> và Lý Mộc Trang người Thanh Ba đã dung nạp 300 người ở huyện Tam Nông cùng theo về tham gia quân đội Hoa Lư khởi nghĩa dẹp [[loạn 12 sứ quân]]. Thần phả đình Đông Thượng ở Đông Thành, Thanh Ba cho biết họ Vi làng Đông Thành đã giúp [[Đinh Bộ Lĩnh]] dẹp [[loạn 12 sứ quân]].<ref>[http://baophutho.vn/dat-nguoi-phu-tho/201204/dinh-dong-thuong-chua-minh-linh-di-san-van-hoa-o-dong-thanh-14112 Đình Đông Thượng, chùa Minh Linh - di sản văn hóa ở Đông Thành]</ref>; Đền Phú Động ở Sơn Cương, [[Thanh Ba]], [[Phú Thọ]] thờ Bạch Quốc hiệu Bạch Thạch Quốc Đô Đại Vương, tướng dưới thời [[Đinh Tiên Hoàng]], là người làng Phú Động có công theo giúp [[Đinh Bộ Lĩnh]] đánh dẹp sứ quân [[Kiều Thuận]]. Đình Tề Lễ ở Cao Xá, Lâm Thao thờ Tề Lễ Đường Thượng Quan tên húy Hoàng Định, người theo về với Vua Đinh đi dẹp [[loạn 12 sứ quân]] và được phong chức quan đóng trước thành cũ của [[Kiều Công Hãn]].
 
Năm 967, [[Đinh Bộ Lĩnh]] đã về đây đánh dẹp sứ hai quân này và được người dân địa phương ủng hộ. Tương truyền, khu vực đình Nông Trang xưa là địa điểm tập kết lực lượng nghĩa quân do [[Đinh Bộ Lĩnh]] lãnh đạo.<ref>[http://www.viettri.gov.vn/vt/Khoi-cong-tu-bo-ton-tao-Di-tich-lich-su-van-hoa-cap-tinh--dinh-Nong-Trang-t15923-10432.html Khởi công tu bổ tôn tạo Di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh Đình Nông Trang]</ref> Chiến tranh kết thúc năm 968, [[Đinh Bộ Lĩnh]] lên ngôi Hoàng đế. [[Đinh Tiên Hoàng]] đã khẳng định được nền độc lập, tự chủ của đất nước bằng cách xưng đế, đặt tên nước riêng là [[Đại Cồ Việt]], đặt niên hiệu riêng là [[Thái Bình]]. Thắng lợi của ông đã tạo tiền đề cho cuộc kháng chiến chống Tống của [[Lê Hoàn]] thắng lợi và các triều đại Lý, Trần, Lê, Nguyễn về sau xây dựng một nhà nước phong kiến tập quyền, độc lập, tự chủ.<ref>[http://phutho.gov.vn/gioi-thieu/-/vcmsviewcontent/q4Mj/110/52390/le-hoi-inh-nong-trang.html;jsessionid=ACCFE1D6174694E492A0D6455C7DD2E0 Lễ hội đình Nông Trang]</ref>