Khác biệt giữa các bản “Quảng Phú, Krông Nô”

Thêm địa danh
(Bổ sung thông tin)
(Thêm địa danh)
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Xã này nằm giáp với xã Đắk Nang của huyện [[Krông Nô]], [[Đắk Nông]]; giáp với xã [[Ea Rbin|EaR'Bin]], xã [[Nam Ka]], xã [[Krông Nô (xã)|Krông Nô]] của huyện [[Huyện Lắk|Lắk]], tỉnh [[Đắk Lắk]]; giáp với xã [[Quảng Sơn, Đắk Glong|Quảng Sơn]], xã [[Quảng Hòa, Đắk Glong|Quảng Hòa]] của huyện [[Đắk Glong]], tỉnh [[Đắk Nông]].
 
'''- Hành chính dưới xã gồm có:''' Thôn [[Phú Sơn (định hướng)|Phú Sơn]], [[Phú Lợi]], [[Phú Thuận (định hướng)|Phú Thuận]], [[Phú Trung (định hướng)|Phú Trung]], [[Phú Xuân (định hướng)|Phú Xuân]], [[Phú Hưng (định hướng)|Phú Hưng]], [[Phú Hòa (định hướng)|Phú Hòa]].
 
==Tham khảo==