Khác biệt giữa các bản “Nguyễn Doãn Anh”

 
Sáng ngày 5 tháng 12 năm 2018, [[Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội]] miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đối với Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh do ông chuyển công tác làm Tư lệnh Quân khu 4. Người thay thế Nguyễn Doãn Anh làm Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội là Thiếu tướng [[Nguyễn Hồng Thái]].<ref>{{chú thích web|author1=Vương Trần|title=Hà Nội miễn nhiệm Ủy viên UBND TP với Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh|url=https://laodong.vn/thoi-su/ha-noi-mien-nhiem-uy-vien-ubnd-tp-voi-thieu-tuong-nguyen-doan-anh-644951.ldo|website=Báo Lao động|publisher=2018-12-05|accessdate=2019-04-24}}</ref><br>
 
Tháng 4 năm 2019, Nguyễn Doãn Anh chuyển sinh hoạt Đoàn Đại biểu Quốc hội từ Hà Nội về Nghệ An (từ đơn vị bầu cử số 1 thành phố Hà Nội về đơn vị bầu cử số 5 tỉnh Nghệ An, gồm thị xã [[Cửa Lò]] và các huyện [[Diễn Châu]] và [[Nghi Lộc]]). Ngày 22 tháng 4 năm 2019, Nguyễn Doãn Anh tiếp xúc cử tri tại thị xã Cửa Lò trước kì họp thứ 7 Quốc hội khóa 14.<ref>{{chú thích web|author1=Thành Duy|title=Tư lệnh Quân khu 4 tham gia Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An|url=https://baonghean.vn/tu-lenh-quan-khu-4-tham-gia-doan-dai-bieu-quoc-hoi-tinh-nghe-an-240752.html|website=Báo Nghệ An|publisher=2018-04-22|accessdate=2019-04-24}}</ref>
 
Sau đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV đã ban hành Nghị quyết số 681/NQ-UBTVQH14 chuyển sinh hoạt của đại biểu Nguyễn Doãn Anh từ Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố [[Hà Nội]] đến Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh [[Nghệ An]] từ ngày 18 tháng 4 năm 2019.<ref name="hanoimoi201904">{{chú thích web|title=Chuyển sinh hoạt Đoàn đại biểu Quốc hội đối với một số đại biểu|url=http://www.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Chinh-tri/933223/chuyen-sinh-hoat-doan-dai-bieu-quoc-hoi-doi-voi-mot-so-dai-bieu|website=Hà Nội Mới|publisher=2019-04-25|accessdate=2019-04-26}}</ref>
 
==Lịch sử thụ phong quân hàm==