Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/2019/03”

Sau hơn 1 tuần không thấy ai đưa ra thêm ý kiến gì tôi xin phép lưu biểu quyết này.
(Sau hơn 1 tuần không thấy ai đưa ra thêm ý kiến gì tôi xin phép lưu biểu quyết này.)
 
(Không có sự khác biệt)