Mở trình đơn chính

Các thay đổi

Sau hơn 1 tuần không thấy ai đưa ra thêm ý kiến gì tôi xin phép lưu biểu quyết này.
Trang này liệt kê những trang có thành viên đề nghị xóa đi vào '''tháng 3 năm [[2019]]'''. Các bài đã xóa được ghi lại trong [[Đặc biệt:Log/delete|Nhật trình xóa]].

{{Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Nguyễn Thị Thu}}