Khác biệt giữa các bản “Nhà Tây Sơn”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
<br />{{legend|#757E9E|Lãnh thổ nằm dưới sự quản lý của [[Nguyễn Huệ]]}} {{legend|#f2c85c|Lãnh thổ nằm dưới sự quản lý của [[Nguyễn Nhạc]]. Tới cuối năm [[1788]], Nguyễn Nhạc bàn giao lại lãnh thổ này cho Nguyễn Huệ cai quản. [[Nguyễn Huệ]] trở thành chỉ huy chung của nhà Tây Sơn.}} {{legend|#80c79c|Lãnh thổ nằm dưới sự kiểm soát của [[Nguyễn Ánh]]}}
|
|capital = [[Quy Nhơn]]<br /><small>([[1778]]-[[1788]])</small><br />[[Phú Xuân]]<br /><small>([[1788]]-[[1802]])</small><br />[[Phượng Hoàng Trung Đô | Yên Trường]]<br /><small>([[1788]]-[[1802]])</small>
|
|common_languages = [[Tiếng Việt]] (Văn tự: [[Chữ Nôm]]), [[Tiếng Chăm]], [[Tiếng Quảng Đông]], [[Tiếng Khách Gia]]