Khác biệt giữa các bản “Phong trào Đồng khởi”

→‎Ý nghĩa: sủa lại chính tả,bổ sung cho đầy đủ
(→‎Ý nghĩa: sủa lại chính tả,bổ sung cho đầy đủ)
 
==Ý nghĩa==
- Phong trào đã giáng một đòn nặng nề vào chính sách thực dân mới của Mĩ.
 
- Làm lunnglung lay tận gốc chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm.
 
- Đánh dấu bước phát triển của Việt Nam từ thế bị động sang thế chủ động tấn công.
 
-=> Mặt trận dânDân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời.
<br />{{Tham khảo}}