Khác biệt giữa các bản “Giuse Phan Thế Hinh”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
==Sự nghiệp==
===Thân thế và tu tập===
ÔngPhan Thế Hinh sinh ngày [[27 tháng 10]] năm [[1928]], tại làng Mông Phụ, xứ Bách Lộc, huyện Ba Vì, Hà Tây, nay thuộc giáo xứ Sơn Tây, thành phố Hà Nội; trong một gia tộc khá giả của họ Phan, là con ông Phan Văn Cần và bà Nguyễn Thị Toá; là người con thứ tư, trưởng nam trong gia đình nhưng bắt đầu con đường tu tập vào lúc 10 tuổi.
 
Trong thời gian khó khăn và chiến tranh,ông cũng được cơ hội di cư vào Nam, nhưng quyết định ở lại với dân chúng khó nghèo và cống hiến cuộc đời phụng vụ của mình cho con chiên, theo Thánh Ý Thiên Chúa. Cả cuộc đời của ngàiông tập chung vào Kinh Thánh, Giáo Lý, và Giáo điều cho anh chị em tu sĩ và các con chiên.
 
Năm 1941, ngàiPhan Thế Hinh thi cử được vào trường tập Hưng Hóa và học tại tiểu chủng viện Hà Thạch trong khoảng bảy năm dài, vào năm 1948, khi học xong việc học tại tiểu chủng viện, ngàiông xin đi giúp các nơi khó nghèo trong giáo phận; để được phụng vụ, phục vụ, và cùng học hỏi thêm;
* Từ năm 1948 đến năm 1953, ông đi giúp linh mục Phêrô Doãn Quang Ngọc ở Chiêu Ứng, tỉnh Phú Thọ.
* Từ năm 1953 đến năm 1954, ông đến giúp linh mục Phêrô Võ Cao Thuyết ở Yên Tập, tỉnh Phú Thọ.