Khác biệt giữa các bản “Giọng hát Việt (mùa 6)”

([[Đinh Mạnh Ninh]])
|[[Tập_tin:Crystal_Clear_app_clean.svg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Crystal_Clear_app_clean.svg|18x18px]]
|style="background:red;text-align:center;"|'''[[Tập_tin:Crystal_Clear_app_cleanCancelled_cross.svg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Crystal_Clear_app_cleanCancelled_cross.svg|18x18px16x16px]]'''
'''CHẶN'''
|[[Tập_tin:Crystal_Clear_app_clean.svg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Crystal_Clear_app_clean.svg|18x18px]]
|[[Tập_tin:Crystal_Clear_app_clean.svg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Crystal_Clear_app_clean.svg|18x18px]]