Mở trình đơn chính

Các thay đổi

Đã lùi lại sửa đổi 52534610 của Lon123 (thảo luận)
([[Đinh Mạnh Ninh]])
|[[Tập_tin:Crystal_Clear_app_clean.svg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Crystal_Clear_app_clean.svg|18x18px]]
|style="background:red;text-align:center;"|'''[[Tập_tin:Cancelled_crossCrystal_Clear_app_clean.svg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Cancelled_crossCrystal_Clear_app_clean.svg|16x16px18x18px]]'''
'''CHẶN'''
|[[Tập_tin:Crystal_Clear_app_clean.svg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Crystal_Clear_app_clean.svg|18x18px]]
|[[Tập_tin:Crystal_Clear_app_clean.svg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Crystal_Clear_app_clean.svg|18x18px]]