Khác biệt giữa các bản “Giọng hát Việt (mùa 6)”

Đã lùi lại sửa đổi 52534610 của Lon123 (thảo luận)
(Đã lùi lại sửa đổi 52534610 của Lon123 (thảo luận))
Thẻ: Lùi sửa
([[Đinh Mạnh Ninh]])
|[[Tập_tin:Crystal_Clear_app_clean.svg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Crystal_Clear_app_clean.svg|18x18px]]
|style="background:red;text-align:center;"|'''[[Tập_tin:Cancelled_crossCrystal_Clear_app_clean.svg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Cancelled_crossCrystal_Clear_app_clean.svg|16x16px18x18px]]'''
'''CHẶN'''
|[[Tập_tin:Crystal_Clear_app_clean.svg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Crystal_Clear_app_clean.svg|18x18px]]
|[[Tập_tin:Crystal_Clear_app_clean.svg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Crystal_Clear_app_clean.svg|18x18px]]