Khác biệt giữa các bản “Giọng hát Việt (mùa 6)”

(Đã lùi lại sửa đổi 52534610 của Lon123 (thảo luận))
Thẻ: Lùi sửa
! style="width:07%;"| Tuấn Ngọc
! style="width:07%;"| Tuấn Hưng
|- style="background:lightskyblue;"
|-
|1
|Ella Beth
|—
|—
|style="background:gold;text-align:center;"|[[Tập_tin:Crystal_Clear_app_clean.svg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Crystal_Clear_app_clean.svg|18x18px]]
|- style="background:#808080;"
|-
|2
|Nguyễn Tiến Việt
|—
|—
|- style="background:lightskyblue;"
|-
|3
|Nguyễn Hoàng My
|[[Tập_tin:Crystal_Clear_app_clean.svg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Crystal_Clear_app_clean.svg|18x18px]]
|[[Tập_tin:Crystal_Clear_app_clean.svg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Crystal_Clear_app_clean.svg|18x18px]]
|style="background:gold;text-align:center;"|[[Tập_tin:Crystal_Clear_app_clean.svg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Crystal_Clear_app_clean.svg|18x18px]]
|[[Tập_tin:Crystal_Clear_app_clean.svg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Crystal_Clear_app_clean.svg|18x18px]]
|- style="background:lightskyblue;"
|[[Tập_tin:Crystal_Clear_app_clean.svg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Crystal_Clear_app_clean.svg|18x18px]]
|-
|4
|Nguyễn Hoàng Bách
|—
|—
|style="background:gold;text-align:center;"|[[Tập_tin:Crystal_Clear_app_clean.svg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Crystal_Clear_app_clean.svg|18x18px]]
|- style="background:lightskyblue;"
|-
|5
|Trần Lê Bích Tuyết
(Vương Vũ)
|—
|style="background:gold;text-align:center;"|[[Tập_tin:Crystal_Clear_app_clean.svg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Crystal_Clear_app_clean.svg|18x18px]]
|[[Tập_tin:Crystal_Clear_app_clean.svg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Crystal_Clear_app_clean.svg|18x18px]]
|[[Tập_tin:Crystal_Clear_app_clean.svg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Crystal_Clear_app_clean.svg|18x18px]]
|- style="background:#808080;"
|[[Tập_tin:Crystal_Clear_app_clean.svg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Crystal_Clear_app_clean.svg|18x18px]]
|-
|6
|Phạm Anh Vũ
|—
|—
|- style="background:orange;"
|-
|7
|Nguyễn Trương
|[[Tập_tin:Crystal_Clear_app_clean.svg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Crystal_Clear_app_clean.svg|18x18px]]
|—
|- style="background:orange;"
|-
|8
|Huỳnh Công Luận
|—
|—
|- style="background:#808080;"
|-
|9
|Lương Thu Uyên
|—
|—
|- style="background:lightskyblue;"
|-
|10
|Trần Hồng Liên
|[[Tập_tin:Crystal_Clear_app_clean.svg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Crystal_Clear_app_clean.svg|18x18px]]
|—
|style="background:gold;text-align:center;"|[[Tập_tin:Crystal_Clear_app_clean.svg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Crystal_Clear_app_clean.svg|18x18px]]
|—
|- style="background:orange;"
|-
|11
|Hoàng Tùng Anh
|—
|—
|- style="background:orange;"
|-
|12
|Nguyễn Thị Trang
|—
|—
|- style="background:lightskyblue;"
|-
|13
|Trần Đức Trường
([[Đinh Mạnh Ninh]])
|[[Tập_tin:Crystal_Clear_app_clean.svg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Crystal_Clear_app_clean.svg|18x18px]]
|style="background:gold;text-align:center;"|[[Tập_tin:Crystal_Clear_app_clean.svg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Crystal_Clear_app_clean.svg|18x18px]]
|[[Tập_tin:Crystal_Clear_app_clean.svg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Crystal_Clear_app_clean.svg|18x18px]]
|[[Tập_tin:Crystal_Clear_app_clean.svg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Crystal_Clear_app_clean.svg|18x18px]]