Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Thành viên:Suy nghĩ mãi mà vẫn chẳng biết đặt tên là gì thiệt chán hết sức”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Đề nghị bạn đừng [[Wikipedia:Đừng phá rối Wikipedia nhằm chứng minh một quan điểm|phá rồi Wikipedia nhằm chứng minh một quan điểm]]. Nếu bạn có bức xúc gì xin mời thảo luận và nêu lên quan điểm của mình, không nên gây rối trong bài viết để nêu lên quan điểm của mình - làm vậy sẽ bị xem là phá hoại. [[User:DHN|NHD]] ([[User talk:DHN|thảo luận]]) 04:29, ngày 22 tháng 4 năm 2019 (UTC)
:Khi đặt bảng xin mời nêu lý do trong trang thảo luận của bài để các thành viên khác có dịp phản hồi. Nếu không nêu lý do sẽ coi như là vô hiệu. [[User:DHN|NHD]] ([[User talk:DHN|thảo luận]]) 04:31, ngày 22 tháng 4 năm 2019 (UTC)
 
== Trưởng thành ==
Lên wiki không đóng góp toàn đi phá hoại chọc ngoáy, tự nghĩ bị người hãm hại ganh ghét, chắc bị paranoia hoang tưởng. Trưởng thành lên đi. [[Đặc biệt:Đóng góp/2402:800:411D:8656:94BE:C473:DD5E:EBE3|2402:800:411D:8656:94BE:C473:DD5E:EBE3]] ([[Thảo luận Thành viên:2402:800:411D:8656:94BE:C473:DD5E:EBE3|thảo luận]]) 04:07, ngày 30 tháng 4 năm 2019 (UTC)