Khác biệt giữa các bản “Bích nham lục”

n
không có tóm lược sửa đổi
(Thêm công án tiêu biểu)
n
Thượng sĩ tham học lâu nơi này ta chẳng cần nói gì thêm, nhưng kẻ hậu học sơ cơ nên nghiên cứu kĩ!
===Bản tắc===
<div class="toccolours">
Triệu Châu dạy chúng tăng: Chí đạo không khó, chỉ đừng phân biệt chọn lựa. Chỉ nói đến một chút thôi thì đã: đây “phân biệt chọn lựa”, đây “rõ ràng minh bạch”. Lão tăng chẳng ở trong cõi minh bạch, còn bọn ngươi bảo hộ, tiếc giữ nó—không phải như vậy hay sao? Một vị tăng bước ra hỏi: Nếu đã không ở ngay trong cõi minh bạch thì còn bảo hộ, tiếc giữ cái gì?
 
 
Triệu Châu bảo: Hỏi việc đã xong, lễ bái rồi lui!
</div>
===Trước ngữ===
“Triệu Châu dạy chúng tăng”—Lão Hán làm gì thế?—Hãy khuất mắt với đám cát đằng!
4.718

lần sửa đổi