Khác biệt giữa các bản “Bích nham lục”

không có tóm lược sửa đổi
n
#''Trước ngữ'' (zh. 著語, ja. ''jakugo''), những câu bình của Viên Ngộ xen vào công án của Tuyết Ðậu;
#''Bình xướng'' (zh. 評唱, ja. ''hyōshō''), lời bình giải của Viên Ngộ, nêu rõ chi tiết, thời điểm, nguyên do công án này được hình thành…;
#''Tụng'' (zh. 頌, ja. ''ru''), chỉ bài tụng của Tuyết Ðậu về công án; 6. Trước ngữ của sư Viên Ngộ về bài tụng của Tuyết Ðậu;
#''Trước ngữ của sư Viên Ngộ'' về bài tụng của Tuyết Ðậu;
#''Bình xướng của Viên Ngộ'' về bài tụng của Tuyết Ðậu.
Vì cấu trúc của bản văn có nhiều tầng lớp nên Bích nham lục cũng nổi danh là một quyển sách cực kì phức tạp trong tất cả các loại thiền ngữ. Về sau, đồ đệ của Viên Ngộ là Phổ Chiếu biên chép lại để tên là ''Bích nham lục''—vì tấm bảng trên ngạch trượng thất tại viện Linh Tuyền đề là Bích Nham.
4.718

lần sửa đổi