Khác biệt giữa các bản “Đỗ (họ)”

* Đỗ Văn Phức, Giáo sư, Tiến sỹ, Nguyên Phó Trưởng Khoa Kinh tế & Quản lý Đại học Bách khoa Hà Nội
* Đỗ Văn Chiến, Tiến sỹ Y khoa Viên tim mạch Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 Hà Nội
*Đỗ Văn Tuấn, Tiến sỹ Công nghệ thông tin Đại học Điện lựcHà Nội
 
== Những người Trung Quốc họ Đỗ có danh tiếng ==