Khác biệt giữa các bản “Tuyến nội tiết”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Vì các tuyến hormone cũng thải [[hormone]] ra máu nên cũng là tuyến nội tiết, gọi chung toàn thể là [[hệ nội tiết]].
 
==Chức năngnăngfdp==
 
==Các tuyến nội tiết chính==
Người dùng vô danh