Khác biệt giữa các bản “Bích nham lục”

Biblio added
(Biblio added)
 
Thử nói xem: Điểm trọng yếu mà Tuyết Đậu vì người gửi kèm theo nằm ở chỗ nào? “Phân biệt chọn lựa? Rõ ràng minh bạch? Bạn ơi, anh tự xem lấy!” Sau khi đã đan kết được đám cát đằng và tụng xong, vì sao sư lại bảo thêm: “Bạn ơi, anh tự xem lấy”? Một lời dạy rất hay, các ngươi phải tự xem xét lấy! Tất cả bọn ngươi tại đây, các ngươi chớ nói là không thể hiểu nổi! Ngay cả sơn tăng đây đến nơi ấy cũng trong tình thế tương tự: Ông ta không hiểu nổi.
 
==Tham khảo==
'''Tài liệu chủ yếu'''
 
*''Phật Quả Viên Ngộ Thiền sư Bích nham lục'' 佛果圓悟禪師碧巖錄, Taishō Vol. 48, No. 2003.
 
'''Tài liệu thứ yếu'''
 
*''Fo Guang Ta-tz'u-tien'' 佛光大辭典. Fo Guang Ta-tz'u-tien pien-hsiu wei-yuan-hui 佛光大辭典編修委員會. Taipei: Fo-kuang ch'u-pan-she, 1988. (''Phật Quang Đại Từ Điển''. Phật Quang Đại Từ Điển biên tu uỷ viên hội. Đài Bắc: Phật Quang xuất bản xã, 1988.)
*''Das Lexikon der Östlichen Weisheitslehren'', Bern 1986.
*''Từ Điển Thiền Tông Hán Việt''. Hân Mẫn & Thông Thiền biên dịch. TP HCM 2002.
*''Gundert, Wilhelm (dịch & chú dẫn): ''Bi-Yän-Lu. Meister Yüan-wu's Niederschrift von der Smaragdenen Felswand'', München 1964/73. (3 quyển, 68 công án)
*Trần Tuấn Mẫn (dịch & chú dẫn): ''Vô Môn Quan'', TP HCM 1995.
*App, Urs (dịch & chú dẫn): ''Master Yummen''. From the Record of the Chan Master “Gate off the Clouds”. New York-Tokyo-London, 1994. (''Vân Môn Khuông Chân Thiền sư quảng lục'' 雲門匡真禪師廣錄, Taishō Vol. 47, No. 1988)
*Green, J.: ''The Recorded Sayings of Zen Master Joshu''. Boston 1998. (''Triệu Châu Chân Tế Thiền sư ngữ lục'' 趙州真際禪師語, trong ''Cổ Tôn túc ngữ lục quyển đệ thập tam'' 古尊宿語錄卷第十三)
*Linji Yixuan: ''Das Denken ist ein wilder Affe''. Aufzeichnung der Lehren des großen Zen-Meisters. Übers. von Jarand, U. Bern, München, Wien, 1996. (''Trấn Châu Lâm Tế Huệ Chiếu Thiền sư ngữ lục'' 鎮州臨濟慧照禪師語錄, Taishō Vol. 47, No. 1985).
 
{| style="margin: 0 auto" align="center" width="80%" class="toccolours"
!align="center" style="background:#ccccff"|Bảng các chữ viết tắt
|-
|align="center"| '''zh.''': [[chữ Hán]] | '''sa.''': Sanskrit, [[tiếng Phạn]] | '''ja''': [[tiếng Nhật]]
|}
[[Category:Đạo Phật]]
4.718

lần sửa đổi