Khác biệt giữa các bản “Bích nham lục”

n
không có tóm lược sửa đổi
(Biblio added)
n
*''Das Lexikon der Östlichen Weisheitslehren'', Bern 1986.
*''Từ Điển Thiền Tông Hán Việt''. Hân Mẫn & Thông Thiền biên dịch. TP HCM 2002.
*''Gundert, Wilhelm (dịch & chú dẫn): ''Bi-Yän-Lu. Meister Yüan-wu's Niederschrift von der Smaragdenen Felswand'', München 1964/73. (3 quyển, 68 công án)
*Trần Tuấn Mẫn (dịch & chú dẫn): ''Vô Môn Quan'', TP HCM 1995.
*App, Urs (dịch & chú dẫn): ''Master Yummen''. From the Record of the Chan Master “Gate off the Clouds”. New York-Tokyo-London, 1994. (''Vân Môn Khuông Chân Thiền sư quảng lục'' 雲門匡真禪師廣錄, Taishō Vol. 47, No. 1988)
4.718

lần sửa đổi