Khác biệt giữa các bản “Muối (hóa học)”

Vì Mg là kim loại mạnh (theo nguồn https://vi.wikipedia.org/wiki/D%C3%A3y_ho%E1%BA%A1t_%C4%91%E1%BB%99ng_h%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc_c%E1%BB%A7a_kim_lo%E1%BA%A1i) là một kim loại mạnh nên ở đây lấy ví dụ là CuSO4 là hợp lý nhất.
n (Đã lùi lại sửa đổi của 2405:4800:569F:9F1:68AE:33C4:1CE7:B226 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của TuanminhBot)
Thẻ: Lùi tất cả
(Vì Mg là kim loại mạnh (theo nguồn https://vi.wikipedia.org/wiki/D%C3%A3y_ho%E1%BA%A1t_%C4%91%E1%BB%99ng_h%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc_c%E1%BB%A7a_kim_lo%E1%BA%A1i) là một kim loại mạnh nên ở đây lấy ví dụ là CuSO4 là hợp lý nhất.)
:
*Đổi màu thành đỏ
 
::Khi một kim loại yếu kết hợp với một gốc axit mạnh thì dung dịch muối đó sẽ chuyển màu quỳ tím thành đỏ
::VD: MgSOCuSO<sub>4</sub>,...
:
*Không đổi màu
Người dùng vô danh