Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Giải Lasker-Koshland cho thành tựu đặc biệt về Y học”

không có tóm lược sửa đổi
n (AlphamaEditor, Excuted time: 00:00:20.6250000)
Không có tóm lược sửa đổi
* {{chú thích web|title=The Lasker Foundation - Awards|url=http://www.laskerfoundation.org/awards/formerwin.htm}} - Official site
 
{{DEFAULTSORT:Lasker-Koshland}}
{{sơ khai y học}}
[[Thể loại:Giải Lasker]]
 
[[Thể loại:Giải thưởng y học]]
[[Thể loại:Giải thưởng Mỹ]]
[[Thể loại:ThànhHoa lậpKỳ 1994]]
[[Thể loại:Giải thưởng khoathành họclập kỹnăm thuật1994]]