Khác biệt giữa các bản “Hà Trung”

==Văn hóa==
* Gia Miêu Ngoại trang quê hương nhà Nguyễn, sau khi vào Huế gây dựng cơ đồ, chúa Nguyễn đã về đây lập đền thờ và xây dựng lăng Triệu Tường ở xã Hà Long Hà Trung và coi đây là Quý Hương.
* Đền thờ [[Trình Minh]], thôn Ngọc Xuyết, xã Hà Châu, huyện Hà Trung
* Đình làng Yên (làng có đặc sản Mắm tép tiến Vua)
* Văn hóa Phật giáo có: Chùa Linh Xứng, Chùa Đô Mỹ, Chùa Long Cảm (Trang Các), Chùa Chiếu Bạch (Bình Lâm), Chùa Ban Phúc...