Mở trình đơn chính

Các thay đổi

không có tóm lược sửa đổi
| Sân nhà = [[Sân vận động Ernst Happel]]
| Mã FIFA = AUT
| Xếp hạng FIFA = 3734 <small>(74.20174.2019)</small>
| FIFA cao nhất = 10
| FIFA max date = 3-6.2016
71

lần sửa đổi