Khác biệt giữa các bản “Hà Minh Đức”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
===Những công trình in riêng===
 
* Nam Cao nhà văn hiện thực xuất sắc (1961)
* Nhà văn và tác phẩm (1971)
* Thơ và mấy vấn đề trong thơ Việt Nam hiện đại (1974)
* Thực tiễn cách mạng và sáng tạo thi ca (1976)
* Chủ tịch Hồ CHí Minh-Nhà thơ lớn của dân tộc (1979)
* [[Nam Cao]] - đời văn và tác phẩm (1986)
* Thời gian và trang sách (1987)
* C. Mác, Ph. Anghen, V.L. Lênin và một số vấn đề lý luận văn học (nghiên cứu, 1982)
* Văn thơ [[Hồ Chí Minh]] (nghiên cứu, 2000)
* Hồ Chí Minh - nhà báo (2000)
* Văn chương - tài năng và phong cách (2001)
* Một nền văn hoá văn nghệ đậm đà bản sắc dân tộc với nhiều loại hình nghệ thuật phong phú (2005)
* Tự lực văn đoàn - Trào lưu và tác giả (2007)
* Một thế hệ vàng trong thơ Việt Nam hiện đại (2013)
* Tác phẩm Hồ Chí Minh - Cẩm nang của Cách mạng Việt Nam (2014)
 
===Những công trình in chung (chủ biên)===
* Người của một thời (2010)
* Nước Nga thu vàng và miên man tuyết trắng (2013)
* Tài năng và danh phận (bút ký, 2014)
* Paris - Hai mùa thu gặp lại (2015)
* Ký ức – Những sắc màu thời gian (2015)
* Ngàn dặm xa trên xứ người (du ký, 2016)
* Hà Nội – Gặp gỡ với nụ cười (2016)
* Cõi học và người thầy (2017)