Khác biệt giữa các bản “Bạch Sam”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| bí thư đảng ủy =
| trụ sở UBND =
| tỉnh = [[Hưng Yên]]
|diện tích = 4,56 km²<ref name = "656NQ-UBTVQH14">{{Chú thích web|url=https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-656-NQ-UBTVQH14-2019-thanh-lap-thi-xa-My-Hao-07-phuong-thuoc-My-Hao-Hung-Yen-410090.aspx|title=Nghị quyết 656/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thị xã Mỹ Hào thuộc tỉnh Hưng Yên và 07 phường thuộc Mỹ Hào|last=|first=|date=|website=|archive-url=|archive-date=|dead-url=|access-date=}}</ref>
|diện tích=4,56km<sup>2<sup><ref>http://mnews.chinhphu.vn/story.aspx?did=362264</ref>
|thời điểm dân số =2018 2019
|dân số= 11.037 người <ref>http://mnews.chinhphu.vn/story.aspx?did name =362264< "656NQ-UBTVQH14"/ref>
|mật độ dân số=
|mã hành chính=12124<ref name=QD124>Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam</ref>
Người dùng vô danh