Khác biệt giữa các bản “Tần”

==Khác==
* Một động từ chỉ phương pháp chế biến thực phẩm, trong đó người ta làm chín thức phẩm bằng hơi nước nóng (hấp cách thủy).
 
==Xem thêm==
* [[Tần Vương]]
* [[Tần Thuỷ Hoàng]]
* [[Tần Nhị Thế]]
 
{{Trang định hướng}}