Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bản mẫu:Đường phố Paris”

không có tóm lược sửa đổi
n (Bot: Di chuyển 2 liên kết ngôn ngữ đến d:q6607804 tại Wikidata)
Không có tóm lược sửa đổi
<div style="position:relative;width:250px;float:right;clear:right;text-align:center;margin-left:10px;margin-top:20px;margin-bottom:20px;font-family:helvetica, 'helvetica new', sans-serif;">
<div style="position:relative;width:100%;margin-bottom:-45px;height:16px;color:#ffffff;z-index:20;"><span style="position:relative;font-size:15px;margin-left:3px;">Quận&nbsp;{{{arr_num}}}</span></div>
<div style="position:relative;margin-left:auto;margin-right:auto;height:60px;width:135px;margin-bottom:-5px;">[[image:Paris street enseigne top.svg|link=]]</div>
 
<div style="width:230px;background-color:#004629;padding:10px;padding-bottom:13px;">
! colspan="2" align=center style="height:30px;background-color:#002669;color:#ffffff;font-family:Helvetica;font-size:16px;border-right:1px solid #ffffff;border-bottom:1px solid #ffffff;color:#ffffff;"|
<div style="width:230px;height:0px;margin-top:-7px;">
<div style="position:relative;width:27px;float:left;border:0px;margin-left:-7px;margin-bottom:-27px;">[[image:paris_enseigne_tl.gif|link=]]</div>
<div style="position:relative;width:27px;border:0px;margin-right:-7px;margin-bottom:-27px;float:right;">[[image:paris_enseigne_tr.gif|link=]]</div>
</div>
<div style="position:relative;width:204px;margin-top:23px;margin-bottom:10px;">{{{streetname}}}</div>
|-
| colspan=2 align="center" height="10"|<div style="position:relative;width:100%;border-bottom:10px solid #004629;border-top:10px solid #004629;"><div style="position:relative;width:13px;height:13px;margin:-0px -0px -13px 0px;z-index:50;float:left;left:{{{x}}}px;top:{{{y}}}px;">[[Image:Paris_plan_pointer_jms.gif|link=]]</div><div style="width:230px;z-index:40;">{{{paris_map}}}</div><div style="clear:both;"></div></div>
|-
|width="33%" valign="top" style="padding-left:3px;border:1px solid #004629;background-color:#002669;color:#ffffff;width:100px;"|'''[[Quận của Paris|<font color=#FFFFFF>Quận</font>]]''' ||style="padding-left:3px;border:1px solid #004629;background-color:#002669;color:#ffffff;"| [[Quận {{{arr1}}}, Paris|<font color=#FFFFFF>Quận {{{arr1}}}</font>]]{{#if: {{{arr2|}}} |, [[Quận {{{arr2|}}}, Paris|<font color=#FFFFFF>{{{arr2|}}}</font>]]}}{{#if: {{{arr3|}}} |, [[Quận {{{arr3|}}}, Paris|<font color=#FFFFFF>{{{arr3|}}}</font>]]}}{{#if: {{{arr4|}}} |, [[Quận {{{arr4|}}}, Paris|<font color=#FFFFFF>{{{arr4|}}}</font>]] }}{{#if: {{{arr5|}}} |, [[Quận {{{arr5|}}}, Paris|<font color=#FFFFFF>{{{arr5|}}}</font>]] }}{{#if: {{{arr6|}}} |, [[Quận {{{arr6|}}}, Paris|<font color=#FFFFFF>{{{arr6|}}}</font>]] }}
<div style="width:230px;height:0px;border:0px;margin-bottom:-5px;">
<div style="position:relative;width:27px;float:left;height:0px;border:0px;margin-left:-7px;margin-top:-21px;margin-bottom:-2px;">
[[image:paris_enseigne_bl.gif|link=]]</div>
<div style="position:relative;width:27px;height:0px;border:0px;margin-right:-7px;margin-top:-21px;margin-bottom:-2px;float:right;">[[image:paris_enseigne_br.gif|link=]]
</div>
</div>