Khác biệt giữa các bản “Ứng suất”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Phương trình ứng suất tổng quan:
 
:<math>{\sigma}=\frac{F}{SA}</math>
 
trong đó: σ là ứng suất, F là lực và SA diện tích bề mặt.
 
có quan hệ với:
**[[Áp lực]]
* [[Ứng suất đàn hồi]] trong [[kỹ thuật]] [[chế tạo máy]]
 
==Trang liên quan==
* [[Kéo]]
Người dùng vô danh