Khác biệt giữa các bản “Móng Cái”

Ngày [[5 tháng 2]] năm [[2010]], chuyển xã Bình Ngọc thành phường Bình Ngọc<ref>[http://thuvienphapluat.vn/archive/Nghi-quyet/Nghi-quyet-07-NQ-CP-thanh-lap-cac-phuong-thanh-pho-Ha-Long-Mong-Cai-tinh-Quang-Ninh-vb101222t13.aspx Nghị quyết 07/NQ-CP năm 2010 thành lập các phường, xã, thị trấn thuộc thành phố Hạ Long, thành phố Móng Cái và huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh]</ref>.
 
Ngày [[19 tháng 9]] năm [[2018]], thành phố Móng Cái được công nhận là [[Đô thị Việt Nam#Đô thị loại II|đô thị loại II]].<ref>[http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=2&_page=1&mode=detail&document_id=194805 Quyết định số 1206/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Móng Cái là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Quảng Ninh]</ref>
 
==Du lịch==
Người dùng vô danh