Khác biệt giữa các bản “Móng Cái”

Ngày [[6 tháng 4]] năm [[2007]], chuyển 2 xã Hải Hòa và Hải Yên thành 2 phường có tên tương ứng<ref>[http://thuvienphapluat.vn/archive/Nghi-dinh/Nghi-dinh-56-2007-ND-CP-thanh-lap-phuong-hai-hoa-Hai-Yen-thuoc-thi-xa-Mong-Cai-tinh-Quang-Ninh-vb18021t11.aspx Nghị định 56/2007/NĐ-CP về việc thành lập phường hải hoà và phường Hải Yên thuộc thị xã Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh]</ref>.
 
Ngày [[8 tháng 6]] năm [[2007]], Bộ xây dựng ban hành Quyết định số 864/QĐ-BXD, công nhận thị xã Móng Cái, [[quảng Ninh|tỉnh Quảng Ninh]] là [[Đô thị Việt Nam#Đô thị loại III|đô thị loại III]]<ref name="dothiloai3">[http://tnmthoabinh.gov.vn/uploads/Laws/files/864-QD-BXD.pdf Số: 864/QĐ-BXD. Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2007. QUYẾT ĐỊNH. Về việc công nhận thị xã Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh là đô thị loại III], Sở tài nguyên và môi trường Hòa Bình.</ref>.
 
Ngày [[24 tháng 9]] năm [[2008]], Chính phủ ban hành Nghị định 03/NĐ-CP thành lập thành phố Móng Cái trên cơ sở toàn bộ [[diện tích]] tự nhiên, [[dân số]] và các đơn vị hành chính trực thuộc của thị xã Móng Cái<ref name="HL" />.
Người dùng vô danh