Khác biệt giữa các bản “Khủng bố”

không có tóm lược sửa đổi
{{1000 bài cơ bản}}
{{multiple image|align=right| perrow = 2 |total_width=400
| image1 = Fireball erupting in the South Tower (88181088).jpg|width1=7501536|height1=5181024
| image2 = LOC unattributed Ground Zero photos, September 11, 2001 - item 064.jpg|width2=2846|height2=2009
| image3 = Mountcarmelfire04-19-93-b.jpg|width3=1536|height3=1024