Khác biệt giữa các bản “Thực vật một lá mầm”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Tên gọi khoa học của thực vật một lá mầm là ''monocotyledons'' có nguồn gốc từ tên gọi thực vật học truyền thống ''Monocotyledones'' (mono = [[1 (số)|một]], cotyledon = lá mầm), do thực tế là phần lớn các thành viên của nhóm này có một [[lá mầm]], hay lá phôi mầm trong hạt của chúng. Nó là đối lập với [[thực vật hai lá mầm]] (truyền thống) thông thường có hai lá mầm. Tuy nhiên, việc xem xét số lượng lá mầm không phải là đặc điểm đáng tin cậy.
 
Thực vật một lá mầm là một nhóm riêng biệt<ref>{{chú thích tạp chí | title=Monocot relationships: an overview | url=http://www.amjbot.org/cgi/content/full/91/10/1645 | journal=American Journal of Botany | year=2004 | volume=91 | pages=1645–1655 | author=Mark W. Chase | doi=10.3732/ajb.91.10.1645}}</ref>. Một trong các đặc điểm đáng tin cậy nhất là hoa của thực vật một lá mầm thuộc mẫu [[3 (số)|3]], với các phần hoa được chia thành 3 hay bội số của 3. Ví dụ, hoa của thực vật một lá mầm có thể có 3, [[6 (số)|6]] hay [[9 (số)|9]] cánh hoa. Rất nhiều thực vật một lá mầm có lá với các gân [[lá]] [[song song]].lllkkiju7giytlllkkiju7giytiiị
 
== Hình thái học, so sánh với thực vật hai lá mầm (cũ) ==
Người dùng vô danh