Khác biệt giữa các bản “Lực lượng vũ trang”

không có tóm lược sửa đổi
Cảnh sát có nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự nội địa.
 
Dân quân là lực lượng bán vũ trang bán chuyên nghiệp, thường được các quốc gia tổ chức như là một lực lượng dự phòng nhằm huy động sức mạnh từ số đông quần chúng.
 
Ngoài ra, còn một lực lượng nữa cũng nằm trong lực lượng vũ trang là lực lượng an ninh, có trách nhiệm bảo vệ an ninh quốc gia.
Người dùng vô danh