Khác biệt giữa các bản “Nhà Tây Sơn”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
[[Tập tin:Quang Trung dai bao.png|nhỏ|phải|300px|Tiền thời vua [[Quang Trung]] (Quang Trung thông bảo).]]
===Thống nhất nhà Tây Sơn===
Sau cái chết của [[Nguyễn Văn Duệ]] rồi sau đó là [[Vũ Văn Nhậm]] và diễn biến chiến trường Nam Bộ, vua Thái Đức ([[Nguyễn Nhạc]]) đã tỏ ra buông xuôi. Không thể kìm chế người em tài ba hơn mình, Nguyễn Nhạc quyết định nhường quyền lãnh đạo cho Nguyễn Huệ để nhà Tây Sơn không còn bị chia rẽ. Cuối năm [[1788]], ông từ bỏ đế hiệu và niên hiệu Thái Đức, chỉ xưng là ''"Tây Sơn vương"''. Ông viết thư cho [[Nguyễn Huệ]], chỉ xin giữ [[Quy Nhơn]] và nhường toàn bộ binh quyền, đất đai trong cả nước cho Nguyễn Huệ; đồng thời ông cầu khẩn Nguyễn Huệ mang gấp đại binh vào cứu Nam bộ (chiếu lên ngôi của [[Quang Trung]] nói rõ vấn đề này, trong đó có đoạn ''"...về phần đại huynh ([[Nguyễn Nhạc]]) có ý mỏi mệt, tình nguyện giữ một phủ Quy Nhơn, tự nhún xưng là Tây Vương, mấy nghìn dặm đất về phương nam thuộc hết về trẫm..."'')<ref>Nguyễn Lương Bích, Phạm Ngọc Phụng, sách đã dẫn, tr. 218.</ref>
 
Tuy nhiên lúc đó [[Nguyễn Huệ]] dù biết lời cầu khẩn của anh nhưng không thể vào Nam tham chiến vì 29 vạn quân Thanh do [[Lê Chiêu Thống]] rước về đã vượt qua biên giới. Nguy cơ phía bắc rõ ràng lớn và gấp hơn nên Nguyễn Huệ đã lên ngôi Hoàng đế, lấy hiệu là Quang Trung rồi kéo quân ra Bắc và đã nhanh chóng đánh bại [[Nhà Thanh|quân Thanh]].