Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Kiểm sát viên (Việt Nam)”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
'''Kiểm sát viên''' là một chức danh tư pháp của [[Viện kiểm sát nhân dân (Việt Nam)]].<ref name="kiemsat_ksv">{{Chú thích web |url =http://kiemsat.vn/tieu-chuan-de-tro-thanh-kiem-sat-vien-8211-chuc-danh-tu-phap-chu-chot-cua-vksnd-46045.html |tiêu đề =Tiêu chuẩn để trở thành Kiểm sát viên – chức danh tư pháp chủ chốt của VKSND |tác giả 1 =Thiên Thanh |ngày =2016-08-25 |nhà xuất bản =Tạp chí Kiểm sát |ngày truy cập =2018-04-24 |ngôn ngữ = |url lưu trữ = |ngày lưu trữ = 2018-04-24}}</ref>
==Nhiệm vụ và quyền hạn==
[[Tập tin:Phuhieukiemsat.jpg|285px|nhỏ|Phù hiệu của ngành Kiểm sát Nhânnhân dân.]]
Xem thêm về Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của [[Viện kiểm sát nhân dân (Việt Nam)|Viện kiểm sát nhân dân]].