Khác biệt giữa các bản “Padmasambhava”

Sholokhov đã đổi Padmasambhava thành Liên Hoa Sinh qua đổi hướng
(Sholokhov đã đổi Padmasambhava thành Liên Hoa Sinh qua đổi hướng)
Thẻ: Trang đổi hướng mới
 
(Không có sự khác biệt)