Khác biệt giữa các bản “Hệ số UEFA”

n
không có tóm lược sửa đổi
n
n
| align="center" |0/4
|- bgcolor="#FFFFFF"
|41||4843||{{rise|b|5}} +52||{{flagicon|LTU}} {{nfa|LTU}} {{small|([[A Lyga|L]], [[Lithuanian Football Cup|C]])}}
|0.500
|0.750
| align="center" |0/4
|- bgcolor="#FFFFFF"
|42||41||{{same positionfall|cb|0-1}} –1||{{flagicon|LVA}} {{nfa|LVA}} {{small|([[Latvian Higher League|L]], [[Latvian Football Cup|C]])}}
|0.250
|1.625
| align="center" |0/4
|- bgcolor="#FFFFFF"
|43||4648||{{fallrise|b|-25}} –2+5||{{flagicon|LUX}} {{nfa|LUX}} {{small|([[Luxembourg National Division|L]], [[Luxembourg Cup|C]])}}
|0.500
|0.750
| align="center" |0/4
|- bgcolor="#FFFFFF"
|44||4546||{{fallrise|b|-12}} –1+2||{{flagicon|ARM}} {{nfa|ARM}} {{small|([[Armenian Premier League|L]], [[Armenian Independence Cup|C]])}}
|0.375
|1.625
| align="center" |0/4
|- bgcolor="#FFFFFF"
|45||4947||{{rise|b|2}} +2||{{flagicon|MLT}} {{nfa|MLT}} {{small|([[Maltese Premier League|L]], [[Maltese FA Trophy|C]])}}
|0.125
|0.875
| align="center" |0/4
|- bgcolor="#FFFFFF"
|46||4342||{{risefall|b|-1}} +1–4||{{flagicon|EST}} {{nfa|EST}} {{small|([[Meistriliiga|L]], [[Estonian Cup|C]])}}
|1.500
|1.000
| align="center" |0/4
|- bgcolor="#FFFFFF"
|47||4045||{{fall|b|-5}} –5–2||{{flagicon|GEO}} {{nfa|GEO}} {{small|([[Umaglesi Liga|L]], [[Georgian Cup|C]])}}
|1.250
|0.625
| align="center" |0/4
|- bgcolor="#FFFFFF"
|48||50||{{same positionrise|cb|02}} +2||{{flagicon|WAL}} {{nfa|WAL}} {{small|([[Welsh Premier League|L]], [[Welsh Cup|C]])}}
|0.125
|1.500
| align="center" |0/4
|- bgcolor="#FFFFFF"
|49||44||{{same positionfall|cb|0-5}} –5||{{flagicon|MNE}} {{nfa|MNE}} {{small|([[Montenegrin First League|L]], [[Montenegrin Cup|C]])}}
|0.750
|1.000
| align="center" |0/4
|- bgcolor="#FFFFFF"
|50||51||{{same positionrise|cb|02}} +1||{{flagicon|FRO}} {{nfa|FRO}} {{small|([[Faroe Islands Premier League|L]], [[Faroe Islands Cup|C]])}}
|1.375
|0.375
| align="center" |0/4
|- bgcolor="#FFFFFF"
|51||52||{{same positionrise|cb|02}} +1||{{flagicon|GIB}} {{nfa|GIB}} {{small|([[Gibraltar Premier Division|L]], [[Rock Cup|C]])}}
|0.250
|0.750
| align="center" |0/3
|- bgcolor="#FFFFFF"
|52||4749||{{fall|b|-2}} –2–3||{{flagicon|NIR}} {{nfa|NIR}} {{small|([[NIFL Premiership|L]], [[Irish Cup|C]])}}
|1.375
|0.750
| rowspan="3" |3
|- bgcolor="#FFFFFF"
|53||55||{{same positionrise|cb|02}} +1||{{flagicon|KOS}} {{nfa|KOS}} {{small|([[Football Superleague of Kosovo|L]]<sup>3</sup>, [[Kosovar Cup|C]])}}
| colspan="2" |Chưa phải thành viên [[UEFA]]
|Không dự
| align="center" |0/2
|- bgcolor="#FFFFFF"
|54||53||{{same positionfall|cb|0-2}} –1||{{flagicon|AND}} {{nfa|AND}} {{small|([[Primera Divisió|L]], [[Copa Constitució|C]])}}
|0.500
|0.166
| align="center" |0/3
|- bgcolor="#FFFFFF"
|55||54||{{same positionfall|cb|0-2}} –1||{{flagicon|SMR}} {{nfa|SMR}} {{small|([[Campionato Sammarinese di Calcio|L]], [[Coppa Titano|C]])}}
|0.000
|0.000
471

lần sửa đổi