Khác biệt giữa các bản “Tương lai”

không có tóm lược sửa đổi
'''Tương lai''' được xem là một [[thuật ngữ]] mô tả [[sự kiện]] một đoạn [[thời gian]] sau khi thay đổi, và trái ngược [[quá khứ]] và là kết quả của [[Hiện tại|Hiện Tại]]. Đối với thời gian là một gốc độ nhận thức [[tính tuyến]], là một phần thời gian sẽ xảy ra, có nghĩa là, trong không gian nêu trên sự kiện hiện chưa phát sinh. Có thể nói tương lai là ngày mai, mai mốt,...Tương lai còn được hiểu là khái niệm về thời gian sau này, khi mà con người đã đạt đến mức khoa học kĩ thuật tối đa.{{mở rộng 2}}
[[Tập tin:Tương Lai.png|phải|không_khung|168x168px]]
{{thiếu nguồn gốc 2}}
==Định nghĩa tương lai với con người==