Khác biệt giữa các bản “Chiến dịch Cerberus”

Trang mới: “== Kế hoạch các bên == === Phía Đức Quốc xã === - Nguyên nhân: Cảng Brest, Pháp là nơi trú ngụ và sửa chữa của hai con tàu Scharnh…”
(Trang mới: “== Kế hoạch các bên == === Phía Đức Quốc xã === - Nguyên nhân: Cảng Brest, Pháp là nơi trú ngụ và sửa chữa của hai con tàu Scharnh…”)
(Không có sự khác biệt)
148

lần sửa đổi