Mở trình đơn chính

Các thay đổi

* [[S.E.S]] ( không hoạt động)
* [[Super Junior]]
* [[Girls' Generation]] (2007-nay)
* [[SHINee]] (2008- nay)
* [[f(x) (ban nhạc)|f(x)]]
* [[EXO (nhóm nhạc)|EXO]] (2012- nay)
* [[Red Velvet (nhóm nhạc)|Red Velvet]] (2014-nay)
* [[NCT (nhóm nhạc)|NCT]] (2016-nay)
{{col-4}}
;Ca sĩ solo