Khác biệt giữa các bản “SM Entertainment”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
;Nhóm nhạc
* [[H.O.T]] (không hoạt động)
* [[TVXQ]] (2003 -nay)
* [[S.E.S]] ( không hoạt động)
* [[Super Junior]] (2005 - nay)
* [[Girls' Generation]] (2007 - nay)
* [[SHINee]] (2008 - nay)
* [[f(x) (ban nhạc)|f(x)]] (không hoạt động)
* [[EXO (nhóm nhạc)|EXO]] (2012 - nay)
* [[Red Velvet (nhóm nhạc)|Red Velvet]] (2014 - nay)
* [[NCT (nhóm nhạc)|NCT]] (2016 -nay)
{{col-4}}
;Ca sĩ solo