Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Trần Văn Trung (kiểm sát viên)”

 
Ngày 29 tháng 3 năm 2012, Chủ tịch nước Việt Nam [[Trương Tấn Sang]] ký Quyết định số 401/QĐ-CTN bổ nhiệm lại chức danh Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao cho 8 người, trong đó có Trần Văn Trung.<ref>{{chú thích web|author1=Trường Thanh|title=TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CHỨC VỤ PHÓ VIỆN TRƯỞNG VIỆN KSND TỐI CAO VÀ BỔ NHIỆM LẠI KIỂM SÁT VIÊN VIỆN KSND TỐI CAO|url=http://vksndtc.gov.vn/tin-chi-tiet-2386|website=Viện kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam|publisher=2012-04-06|accessdate=2019-05-09}}</ref>
 
Từ tháng 5 năm 2013, Trần Văn Trung là Cục trưởng Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.
<ref>{{chú thích web|author1=Quốc Hưng|title=Nâng cao chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Kiểm sát nhân dân|url=http://www.vksndtc.gov.vn/tin-chi-tiet-4099|website=Viện kiểm sát nhân dân tối cao|publisher=2014-05-07|accessdate=2019-05-09}}</ref>
 
Tháng 9 năm 2018, Trần Văn Trung là [[Kiểm sát viên cao cấp]], Cục trưởng Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.<ref>{{chú thích web|author1=Phạm Kiều|title=Viện Kiểm sát nhân dân tối cao làm việc tại Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang|url=https://vks.kiengiang.gov.vn/chitietbantin.aspx?MaTin=2453|website=Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang|publisher=2018-10-02|accessdate=2019-05-09}}</ref>