Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Trần Văn Trung (kiểm sát viên)”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
| phó viên chức 2 =
| chức vụ 3 = Phó Viện trưởng Viện khoa học kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân tối cao
| bắt đầu 3 = 2008
| kết thúc 3 =
| tiền nhiệm 3 =
 
Ông có bằng [[Tiến sĩ]].<ref name="vksndtchoidong">{{chú thích web|author1=Trường Giang|title=Công bố Quyết định thành lập Hội đồng khoa học VKSND tối cao|url=http://www.vksndtc.gov.vn/tin-chi-tiet-7516|website=Viện kiểm sát nhân dân tối cao|publisher=2019-03-21|accessdate=2019-05-09}}</ref>
 
Năm 20172008, Trần Văn Trung giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện khoa học kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân tối cao.<ref>{{chú thích web|author1=Trần Văn Trung|title=VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ CÁN BỘ CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN NƯỚC CỘNG HOÀ NHÂN DÂN TRUNG HOA|url=http://www.vksndtc.gov.vn/khac-146|website=Viện kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam|publisher=2017-10-13|accessdate=2019-05-09|archiveurl=https://web.archive.org/web/20171013140746/http://www.vksndtc.gov.vn/khac-146|archivedate=2017-10-13}}</ref>
 
Ngày 29 tháng 3 năm 2012, Chủ tịch nước Việt Nam [[Trương Tấn Sang]] ký Quyết định số 401/QĐ-CTN bổ nhiệm lại chức danh Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao cho 8 người, trong đó có Trần Văn Trung.<ref>{{chú thích web|author1=Trường Thanh|title=TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CHỨC VỤ PHÓ VIỆN TRƯỞNG VIỆN KSND TỐI CAO VÀ BỔ NHIỆM LẠI KIỂM SÁT VIÊN VIỆN KSND TỐI CAO|url=http://vksndtc.gov.vn/tin-chi-tiet-2386|website=Viện kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam|publisher=2012-04-06|accessdate=2019-05-09}}</ref>
Từ tháng 5 năm 2013, Trần Văn Trung là Cục trưởng Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.
<ref>{{chú thích web|author1=Quốc Hưng|title=Nâng cao chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Kiểm sát nhân dân|url=http://www.vksndtc.gov.vn/tin-chi-tiet-4099|website=Viện kiểm sát nhân dân tối cao|publisher=2014-05-07|accessdate=2019-05-09}}</ref>
 
Năm 2017, Trần Văn Trung giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện khoa học kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân tối cao.<ref>{{chú thích web|author1=Trần Văn Trung|title=VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ CÁN BỘ CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN NƯỚC CỘNG HOÀ NHÂN DÂN TRUNG HOA|url=http://www.vksndtc.gov.vn/khac-146|website=Viện kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam|publisher=2017-10-13|accessdate=2019-05-09|archiveurl=https://web.archive.org/web/20171013140746/http://www.vksndtc.gov.vn/khac-146|archivedate=2017-10-13}}</ref>
 
Tháng 9 năm 2018, Trần Văn Trung là [[Kiểm sát viên cao cấp]], Cục trưởng Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.<ref>{{chú thích web|author1=Phạm Kiều|title=Viện Kiểm sát nhân dân tối cao làm việc tại Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang|url=https://vks.kiengiang.gov.vn/chitietbantin.aspx?MaTin=2453|website=Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang|publisher=2018-10-02|accessdate=2019-05-09}}</ref>