Khác biệt giữa các bản “Quần đảo Cayman”

không có tóm lược sửa đổi
|Huy hiệu = Coat_of_arms_of_the_Cayman_Islands.svg
|Bản đồ = Cayman Islands on the globe (Americas centered).svg
| Chú thích bản đồ = Vị trí của '''Quần đảo Cayman''' (xanhđỏ) trên thế giới
| Bản đồ 2 = Cayman_Islands_in_United_Kingdom.svg
| Chú thích bản đồ 2 = Vị trí '''Quần đảo Cayman''' (đỏ) trong khu vực