Khác biệt giữa các bản “Quần đảo Cayman”

không có tóm lược sửa đổi
|Thủ đô = [[George Town, Quần đảo Cayman|George Town]]
|Vĩ độ=19 |Vĩ độ phút=20 |Hướng vĩ độ=N |Kinh độ=81 |Kinh độ phút=24 |Hướng kinh độ=W
|Thành phố lớn nhất = thủGeorge đôTown
|largest_district = George Town
|Chính thể = [[Lãnh thổ hải ngoại thuộc Anh]]