Mở trình đơn chính

Các thay đổi

Không thay đổi kích thước, 4 tháng trước
</ref> Bang [[Kano]] đang cố gắng đưa luật Sharia vào Hiến pháp của bang.
 
Khắp khu vực người Yoruba ở phía tây, có nhiều người vẫn theo tín ngưỡng Yorubo với niềm tin rằng tất cả đều có thể trở thành [[Orisha]]. Nigeria hiện là quốc gia có số dân theo đạo Tin Lành đông nhất châu Phi với hơn 40,000,000 tín đồ và cũng là quốc gia có số dân theo Hồi giáo đông nhất châu Phi với gần 100,000,000 tín đồ.
 
=== Thể thao ===