Khác biệt giữa các bản “Đại tướng”

Ngày nay, quân hàm [[Đại tướng Quân đội nhân dân Việt Nam]] mang 4 sao vẫn là quân hàm cao cấp nhất, thường chỉ phong cho các quân nhân giữ 1 trong 3 chức vụ Bộ trưởng Quốc phòng, Tổng tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục chính trị.
 
Ngoại lệ là (Đại tướng Hoàng Văn Thái được phong năm 1980 khi đang là Thứ trưởng kiêm Phó Tổng Tham mưu trưởng thứ nhất dù ông là Tổng Tham mưu trưởng đầu tiên từ 1945-1954 và quyền TMTT một thời gian ngắn 1954 và năm 1974) và [[Lê Đức Anh]] năm 1984 khi đang là Thứ trưởng kiêm tư lệnh quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia.
Đại tướng là cấp bậc cao nhất của Quân đội nhân dân Việt Nam. Đại tướng Quân đội nhân dân Việt Nam thường giữ các chức vụ Bộ trưởng Quốc phòng, Tổng tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục chính trị. Ngày nay, tại [[Việt Nam]] các quân hàm từ [[Thiếu tướng Quân đội Nhân dân Việt Nam|Thiếu tướng]] trở lên đều do [[Chủ tịch nước Việt Nam|Chủ tịch nước]] ký quyết định phong cấp và ban hành.
 
Đại tướng là cấp bậc cao nhất của Quân đội nhân dân Việt Nam. Đại tướng Quân đội nhân dân Việt Nam thường giữ các chức vụ Bộ trưởng Quốc phòng, Tổng tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục chính trị. Ngày nay, tại [[Việt Nam]] các quân hàm từ [[Thiếu tướng Quân đội Nhân dân Việt Nam|Thiếu tướng]] trở lên đều do [[Chủ tịch nước Việt Nam|Chủ tịch nước]] ký quyết định phong cấp và ban hành.
 
Các đại tướng của [[Quân đội nhân dân Việt Nam]]:
Người dùng vô danh