Khác biệt giữa các bản “Muối (hóa học)”

(Vì Mg là kim loại mạnh (theo nguồn https://vi.wikipedia.org/wiki/D%C3%A3y_ho%E1%BA%A1t_%C4%91%E1%BB%99ng_h%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc_c%E1%BB%A7a_kim_lo%E1%BA%A1i) là một kim loại mạnh nên ở đây lấy ví dụ là CuSO4 là hợp lý nhất.)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
*-PO<sub>4</sub><sup>3-</sup>: màu vàng
 
==Tham khảo thêm về Muối==
{{tham khảo|2}}
Người dùng vô danh