Khác biệt giữa các bản “Cù Lao Dung”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| dân số = 62.931 người
| thời điểm dân số = 1/4/2009
| dân số thành thị = 5.148 người
| dân số nông thôn = 57.783 người
| mật độ dân số = 252 người/km²
| dân tộc = [[Người Việt|Kinh]], [[Người Hoa (Việt Nam)|Hoa]], [[Người Khmer (Việt Nam)|Khmer]]