Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Số Mach”

Không có tóm lược sửa đổi
Số Mach (M) là một đại lượng không thứ nguyên, đặc trưng cho các vấn đề sau:
* Ảnh hưởng của lực nén lên dòng chảy chất khí. Với các dòng chảy có số Mach nhỏ hơn nhiều so với 1 (trên thực tế thường là nhỏ hơn 0.3) thì có thể xem xét như dòng chảy không nén.
* Tỉ lệ cơ năng của chuyển động so với nội năng của chất khí. Nếu chúng ta biểu diễn :<math>v \sim \sqrt{mv^2/2}</math>, còn :<math>c \sim \sqrt{\kappa RT}</math> thì số Mach có thể xem như một đại lượng thể hiện tỉ lệ cơ năng so với nội năng của chất khí.
* Tiêu chí phân hạng các chế độ chảy của môi trường. Dựa vào giá trị Mach nhỏ hơn, lớn hơn hay lớn hơn rất nhiều so với 1 mà dòng chảy được phân ra làm các chế độ [[chảy dưới âm thanh]], [[siêu âm]], và [[siêu thanh]]
 
67

lần sửa đổi