Khác biệt giữa các bản “Đại tướng”

Quân hàm Đại tướng lần đầu tiên được quy định theo Sắc lệnh số 33 ngày [[22 tháng 3]] năm 1946 do Chủ tịch Chính phủ nước [[Việt Nam Dân chủ Cộng hòa]] ký, là quân hàm cao cấp nhất trong [[Quân đội nhân dân Việt Nam|Quân đội Quốc gia Việt Nam]]. Trong Sắc lệnh này cũng quy định cấp hiệu Đại tướng gồm 3 ngôi sao vàng trên nền đỏ. Tuy nhiên, mãi đến năm 1948, mới có quân nhân đầu tiên thụ phong quân hàm này là Tổng tư lệnh [[Võ Nguyên Giáp]]. Ông đồng thời là người Việt có thời gian giữ quân hàm Đại tướng lâu nhất cho đến thời điểm này.
 
Ngày nay, quân hàm [[Đại tướng Quân đội nhân dân Việt Nam]] mang 4 sao vẫn là quân hàm cao cấp nhất, thường chỉ phong cho các quân nhân giữ 1 trong 3 chức vụ Bộ trưởng Quốc phòng, Tổng tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục chính trị.
 
Ngoại lệ là (Đại tướng Hoàng Văn Thái được phong năm 1980 khi đang là Thứ trưởng kiêm Phó Tổng Tham mưu trưởng thứ nhất dù ông là Tổng Tham mưu trưởng đầu tiên từ 1945-1954 và quyền TMTT một thời gian ngắn 1954 và năm 1974) và [[Lê Đức Anh]] năm 1984 khi đang là Thứ trưởng kiêm tư lệnh quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia.